Okhållare CM-YH

Montera de dubbla okhållarna på ytterröret och fäst oket när du inte använder det. Oket sitter säkert på plats vilket underlättar både transport och lagring av din skivhiss.