OM OSS CMC Sweden AB grundades 1970 i Varberg på den Svenska västkusten.

Under de första 20 åren var verksamheten uppdelad i två inriktningar:

  • Konstruktion och tillverkning av avancerade specialmaskiner. Kunder var svensk storindustri, t. ex. Electrolux, Atlas Copco, SAB Automotiv m. fl.
  • Utveckling och tillverkning av ergonomiförbättrande verktyg och hjälpmedel för byggbranschen.

Under 90-talet, då investeringarna inom industrin kraftigt minskade, kom ergonomikonceptet mer i förgrunden. Företagets export av Skivhiss CM70S samt Profilsax CM-SC ökade på flera marknader.
Ökad insikt inom byggsektorn vad gäller riskerna för allvarliga belastningsskador vid hantering av tungt byggmaterial, t. ex. gipsskivor, har bidragit till ett stigande intresse för våra verktyg och hjälpmedel. Olika offentliga instutitioner för arbetsmiljö såsom Arbetarskyddsstyrelsen, Byggergonomi Laboratoriet (BEL) och Bygghälsan har visat stort intresse samt varit behjälpliga med utvärderingar av våra produkter.

CMC Sweden har hunnit in i sitt sjätte decennium och nyfikenheten och innovationslustan lever vidare i företaget. Den nedärvda kunskapen tillsammans med lyhördhet för kundens behov och ambitiös produktutveckling driver oss framåt och vidare.
Vi försöker alltid arbeta nära våra kunder med tät dialog och hög flexibilitet.
All vår produktion sker i Varberg, precis som den gjort sedan starten. Och även om produktionsmetoderna såklart förändrats mycket på 50 år, så är målet fortfarande detsamma. Att erbjuda våra kunder smidiga och lättarbetade hjälpmedel av absolut högsta kvalitet.