CMC Sweden AB

Nu finns Skivhiss Ergo att hyra hos Cramo!

Cramo har sedan tidigare CMCs produkter i sitt sortiment, och kompletterar nu dessa med nya Skivhiss Ergo.

“Cramo har ett fokus att investera i produkter som skapar en bättre arbetsmiljö för våra kunder. Denna utveckling av en beprövad produkt som funnits länge var väldigt intressant att ta upp i vårt sortiment och kan nu erbjudas på Cramos samtliga depåer.”
Anders Barchéus
Produktchef Byggmaskiner, Cramo Sverige AB

“Cramo är en viktig samarbetspartner för oss och har en framtidssyn och en inriktning vad gäller att erbjuda kvalitativa och smarta lösningar för att skapa effektivare och mer ergonomiska byggarbetsplatser.”
Ulf Charlez
COO, CMC Sweden AB

Cramo är ett av norra Europas ledande uthyrningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ryssland. Genom det helägada dotterbolaget Theisen Baumashinen, förvärvat i januari 2011 bedrivs verksamhet även i Tyskland, Österrike, och Ungern. Genom över 400 uthyrnings- och försäljningsställen hyr vi ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till industri, byggföretag, offentlig sektor och privatpersoner. Cramokoncernen har 2.580 anställda. Koncernen omsatte 680 MEUR under 2011. Moderbolaget i koncernen, Cramo Oyj är noterad på NASDAQ OMX i Helsingfors.