CMC Sweden AB

Om CMC

Om CMC

Historik

CMC Sweden AB grundades 1970 I Varberg på den Svenska västkusten. Under de första 20 åren var verksamheten uppdelad i två inriktningar:

Under 90-talet, då investeringarna inom industrin kraftigt minskade, kom ergonomikonceptet mer i förgrunden. Företagets export av Skivhiss CM70 SG samt Profilsax CM-SC ökade på flera europeiska marknader.

Utveckling

Ökad insikt inom byggsektorn vad gäller riskerna för allvarliga belastningsskador vid hantering av tungt byggmaterial, t. ex. gipsskivor har bidragit till ett stigande intresse för våra verktyg och hjälpmedel. Olika offentliga instutitioner för arbetsmiljö, såsom Arbetarskyddsstyrelsen, Byggergonomi Laboratoriet (BEL) och Bygghälsan har visat mycket stort intresse samt varit behjälpliga med utvärderingar av våra produkter.

Våra ambitioner och vårt kunnande har gjort att vi stadigt ökat vår försäljning och export. Vårt mål är att hela tiden erbjuda våra kunder produkter av allra högsta kvalitet.