CMC Sweden AB

Certifieringar

Certifieringar

TÜV

TÜV Production monitored Safety tested De flesta av våra produkter är testade och säkerhetscertifierade av TÜV. TÜV går som tredje part in och granterar kvalitet och säkerhet. För mer information se: tuev-sued.de

FR2000

FR2000 Kvalitets- och miljöcertifierad Verksamhetsledningssystem för miljö/arbetsmiljö. Uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. För mer information se: fr2000.se

Övrigt

AAA Soliditet